Nieuws

Op 20 juni 2019

Het gemeentebestuur wil de projectgrond van de Cordial (hoek Zeelaan-Duinkerkelaan) aankopen om er een toeristisch infokantoor in onder te brengen. Er werd een akkoord gesloten met de huidige eigenaar van de grond en dit wordt op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  De …

Op 4 juni 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Kort verslag met enkele van de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 3/06/2019 Er wordt een blauwe zone gecreëerd ter hoogte van het oude douanekantoor aan de grensovergang Duinhoekstraat. Op het kruispunt Donnylaan/Blauwe Weg/Witteberglaan/Doktersweg komt een klein rondpunt gelijkaardig aan …

Op 15 mei 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Kort verslag met enkele van de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 13/05/2019 1. De belasting op de terrassen gelegen op het strandgedeelte tussen de rijweg van de Zeedijk en de staande strandkabienen voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 blijft ongewijzigd en verhoogd niet. Er volgt wel …