Schepen Cindy Verbrugge geeft de fakkel door op toerisme

Op 12 juni 2020

Sinds 2019 is N-VA schepen  Cindy Verbrugge vol ambitie gestart als schepen onder meer bevoegd voor Toerisme.

Schepen Cindy Verbrugge: "Ik kon het voorbije anderhalf jaar een belangrijk aantal belangrijke projecten in de steigers zetten, die nu in volle uitvoering zijn:

 • Aankoop Cordialsite inclusief Huis Lenaers om er een nieuwe dienst voor toerisme te huisvesten
 • Het strategisch beleidsplan toerisme heb ik opgestart en het verheugt me zeer dat ik hierbij heel veel steun vanuit de sector heb kunnen ervaren. Ik wil de vele ambitieuze aanbieders ook danken. Het schept een nieuwe dynamiek in onze gemeente.
 • Vorig jaar kon ik 30.000 euro subsidie binnenrijven voor de geslaagde editie van FUZEE een festivalavond voor inwoners en tweedeverblijvers, die nog veel potentieel heeft
 • Ik kon de toeristische samenwerking opzetten met Duinkerke om de Tour avant le tour te organiseren (deze is nu verschoven naar volgend jaar)
 • De nieuwe en bestaande projecten worden sinds 2019 uitgewerkt conform de wet op de overheidsopdrachten
 • De nieuwe aanpak, inrichting en organisatie van de Kerstmarkt werd op heel veel succes onthaald bij de verenigingen en bezoekers
 • Het dossier Westerpunt en het uitkijkplatform aan de marktlaan heb ik van onder het stof gehaald en onlangs hebben we een ontwerper aangeduid en dus zal dit nieuw toeristisch landmark toch een van mijn mooi realisaties zijn
 • Op mijn initiatief werden de sectormomenten opnieuw ingevoerd. We hadden we niet alleen een sectormoment in De Panne maar deden ook aan benchmarking in Duinkerke en staat ondertussen een gelijkaardig moment op de planning richting Nederland 
 • De samenwerking met Miss België werd verlengd voor 2020 en 2021 
 • De promotionele samenwerking met Plopsaland werd heropgestart
 • Ik kon partners bij elkaar brengen en faciliteren waardoor het reuzenrad er kwam en er een privé-partner een pop-up-strandbar uitbaten.
 • De champagnewandeling zal voortaan drie dagen georganiseerd worden wat perspectief biedt op commerciële B2B-samenwerking.

 

Sinds April 2020 heeft mijn eigen professionele loopbaan een nieuwe uitdagende wending gekregen.

Ik startte mijn nieuwe functie als coördinator Internationalisering bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM). De uitdaging om de export van Westvlaamse bedrijven te versterken is samenwerking met (inter)nationale partners is groot en zal veel van mij tijd vergen om zo wel in het binnen- als buitenland onze bedrijven te vertegenwoordigen. 

Ondertussen heb ik 25 jaar ervaring in de toeristisch-recreatieve sector in binnen- en buitenland. Deze opgebouwde expertise wens ik ten dienste te stellen van (startende) toeristische actoren in binnen- en buitenland. Met mijn recent opgericht bedrijf LMC-Succes op (Leisure Marketing & Consultancy-Succes) bied ik advies op maat van publieke en private toeristische actoren. Dit op vlak van hospitality, productontwikkeling, marketing, promotie, campagnes, mediaregie, …). 

De combinatie van het ambt als toerismeschepen en mijn professionele bedrijfsactiviteiten zijn mijn inziens deontologisch niet verenigbaar. Ik heb dan ook beslist om (tijdelijk) afstand te nemen van mijn bevoegdheid toerisme.  Dit baart mij weinig zorgen omdat de beleidslijnen en bijhorende kredieten opgenomen zijn in de meerjarenplanning van de gemeente. Het belangrijkste beleidsmatige werk is het voorbije anderhalf jaar opgestart en kan opgevolgd worden door de raad van bestuur van de bestaande nevenstructuuur vzw toerisme De Panne. Ik heb de veranderingen die N-VA wenste door te voeren m.b.t. toerisme kunnen opstarten en ben daar best trots op.

Ik blijf vanzelfsprekend wel voluit schepen en blijf mij elke dag voor 100% inzetten voor de vooruitgang en verandering ten goede van al onze burgers in Adinkerke en De Panne. Iedereen kan zonder twijfel op mijn inzet rekenen. Ik blijf hard werken!

Ik wil alle toeristische partners en medewerkers danken voor het voorbije anderhalf jaar constructief samenwerken.

Ik wil hen veel succes wensen om in de toekomst: veel fondsen te werven om unieke events en projecten te realiseren die ik kon meegeven in het beleidsplan, commerciële partnerships uit te werken, mediaworkshops te organiseren, famtrips te organiseren, … kortom om er voor te zorgen dat logiesaanbieders steeds meer overnachtingen boeken, immokantoren nog meer appartementen verkopen en verhuren en tweedeverblijvers zich hier thuis voelen, restaurants gouden zaken doen, winkeliers een topverkoop kennen aan dagjesmensen en bezoekers, kortom zodat iedereen die van toerisme leeft in De Panne ( en dat is eigenlijk iedereen) een gouden toekomst tegemoet gaat."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is