Vlaamse regering wil ontsluiting Adinkerke 'voor eens en voor altijd' deblokkeren

Op 20 november 2020
Minister Zuhal Demir

Onlangs bracht Vlaams N-VA Minister Zuhal Demir een bezoek aan De Panne in het kader van het natuurreservaat. Uiteraard werd ook het dossier van de ringweg aangekaart, en we zijn dan ook zeer tevreden te mogen melden dat er belangrijke evoluties zijn in het dossier.

De ontsluiting van de westkust, De Panne en Plopsaland zorgt op mooie zomerdagen en in vakantieperiodes voor verkeersleefbaarheidsproblemen in de kern van Adinkerke en heeft gevolgen voor de doorstroming op de E40. Ondanks heel wat onderzoeken en een opgestarte planprocedure door de vorige Vlaamse regering, bleven de noodzakelijke politieke beslissingen uit. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil daar verandering in brengen en brengt een planteam in stelling die het dossier 'voor eens en voor altijd' moet deblokkeren. "Na goed overleg met zowel het gemeentebestuur van De Panne als de leiding van Plopsaland zijn we vastberaden om de problematische verkeerssituatie eindelijk aan te pakken en op te lossen", luidt het bij Demir.

Inwoners van De Panne en bezoekers van Plopsaland weten het ongetwijfeld: de ontsluiting van de westkust, De Panne en Plopsaland gebeurt vandaag via de N34 en zorgt voor verkeersleefbaarheidsproblemen in de kern van Adinkerke. Bij piekmoment leidt dit zelfs tot terugslag op de autosnelweg E40 waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Daarom startte de vorige Vlaamse regering een planproces voor een omleidingsweg rond de kern van Adinkerke. Na heel wat opmerkingen vanuit diverse hoeken, o.m. omwille van het gebrek aan een samenhangende visie op de mobiliteit en het functioneren van Plopsaland en het grote verlies aan openruime, viel het dossier stil en bleven de noodzakelijke politieke beslissingen uit.

Het dossier geraakte in een stroomversnelling na bezoek van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aan De Panne en een gesprek met de lokale schepen en de directie van Plopsaland. Demir wil samen met haar collega Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, het dossier deblokkeren en brengt een planteam in stelling met alle betrokken actoren. Diens opdracht: een nieuw geïntegreerd planproces voorbereiden dat de verkeers- en leefbaarheidsproblemen rond Adinkerke definitief oplost.

ALLE ACTOREN ROND DE TAFEL

Om ervoor te zorgen dat de toekomstige voorstellen de steun genieten van de gemeente De Panne wordt het gemeentebestuur opgenomen in het planteam, samen met de provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het departement Omgeving.

"Na goed overleg met de directie van Plopsaland en het gemeentebestuur zijn we meer dan ooit vastberaden om dit dossier op te lossen", zegt Demir. "Dit gaat niet alleen over doorstroming op de E40 en de verkeersleefbaarheid van Adinkerke, maar ook over de multimodale ontsluiting van Adinkerke, De Panne en Plopsaland. Bovendien moeten we er samen voor zorgen dat de noodzakelijke infrastructuuringrepen in Adinkerke, met inbegrip van een omleidingsweg, goed ruimtelijk ingepast worden zodat de hele gemeenschap er op vooruit gaat".

"Ik ben ervan overtuigd dat we dit dossier samen kunnen deblokkeren en ervoor kunnen zorgen dat zowel de toeristische sector, de lokale economie als de inwoners winnen", aldus Demir.

De minister wil, in goed overleg met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, in de loop van 2021 verdere beslissingen voorleggen aan de Vlaamse regering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is